background

DR. IVANICSNÉ DR. SIMON JUDIT

judit.simon@berczes.hu

az együttműködő Dr. Jágity Zsuzsanna Ügyvéd ügyvédjelöltje

2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 2005-ben elvégezte az egyetem Idegennyelvi Lektorátusa által szervezett Gazdasági és Jogi Szakfordítói Képzést.

2006 szeptembere és 2007 júniusa között Erasmus-ösztöndíjasként az Universita degli Studi di Udine-n jogi karának hallgatójaként Olaszországban tanult jogot. Egyetemi tanulmányai során a kar Összehasonlító Jogi Intézeténél volt demonstrátor Szegeden. 2007-ben az Intézet és a University of Toledo Faculty of Law (Ohio, USA) által közösen szervezett Amerikai Jogi Szakértői Képzésén szerezett oklevelet.